POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de privadesa d'Iberik Hotels.

Política de privacitat

 

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les Següents entitats poden tractar les seves dades:

 • INVERSIONES CIMA DE VILA (IBERIK BALNEARI ROCALLAURA) CIF: B32467094 Calle Norte (Galerías Adán) 32500 O CARBALLIÑO- OURENSE
 • AGUAS SANTAS SL (IBERIK AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF) CIF: B27290717 Zona Os Baños, S/N 27430 Pantón LUGO
 • MADRID AIRPORT HOTELES S.L (IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ & GOLF) CIF: B16825663 C/ Alfonso Gómez,17 28037 MADRID
 • NEMETON FULFILLMET S.L (HOTEL Iberik Rocallaura ) CIF: B88217872 Calle Afores s/n Rocallaura Valbona de les Monges, 25269 LLEIDA
 • NEMETON SUPPLIES S.L (HOTEL Iberik Santo Domingo Plaza) CIF: B88217922 Bulevard de la Ronda Sur s/n 33008 OVIEDO
 • FOODIE INTERACTIVE S.L (HOTEL Iberik Triacastela) CIF: B27785096 Avda. Camilo José Cela 28 27630 Triacastela LUGO

Les societats mercantils relacionades estan dedicades a la gestió i explotació dels hotels i balnearis que conformen el Grup IBERIK HOTELS (d'ara endavant “Hotels”) i l'informem que les seves dades personals seran tractades únicament per aquell hotel concret per al qual Vostè realitzi una reserva i/o en el qual s'allotgi finalment (d'ara endavant “l'Hotel”) o realitzi algun tractament/servei que s'ofereixi en aquest.

Amb l'excepció d'aquelles dades que fossin necessaris per a:

 1.  la gestió administrativa interna, (per un interès legítim del responsable, GDPR, art.6.1.f) 

 2.  l'enviament de comunicacions de productes o serveis i promocions de fidelització (per consentiment exprés de l'interessat GDPR art.6.1.a)

Així mateix, l'informem que els Hotels-Balneari pertanyents al Grup IBERIK relacionats a continuació:

-AGUAS SANTAS SL (IBERIK AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF)
-MADRID AIRPORT HOTELES S.L (IBERIK GRAN BALNEARIO DE GUITIRIZ & GOLF)
-INVERSIONES CIMA DE VILA (IBERIK BALNEARI ROCALLAURA)

Compten amb un Delegat de Protecció de Dades (DPO): amb qui podrà posar-se en contacte i/o exercir els seus drets en: dpd@anexo4pd.es

D'ara endavant “Hotels” és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les seves dades personals, els tractarem de manera confidencial per a aconseguir els següents fins:

En el formulari Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la pàgina web del responsable. (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)
 • Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l'interès legítim del responsable, art.6.1.f GDPR)

En el formulari Newsletter

 • Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions en línia. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Sol·licita pressupost

 • Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis. (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció.  En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Testimoniatge

 • Moderar i publicar en la pàgina web les experiències, opinions i suggeriments de l'usuari sobre un producte o servei. (pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari Reserves

 • Formalitzar reserves en l'establiment del responsable. (per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti realitzar comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI). (per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o quan existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests.


A qui facilitem les seves dades personals?

 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o
 • oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

INVERSIONS CIM DE VILA, S.L. Carrer Nord (Galeries Adán), - 32500 O Carballiño (Orense). E-mail:

protecciondatos@iberikhoteles.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

 

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests. El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través d'INVERSIONS CIM DE VILA, S.L. Carrer Nord (Galeries Adán), - 32500 O Carballiño (Orense). E-mail: dpd@anexo4pd.es