POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de privadesa d'Iberik Hotels.

Política de privadesa

1. INFORMACIÓN A L'USUARI

¿Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

INVERSIONES CIMA DE VILA, SL, és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Per a què tractem les dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les realitzarà el RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis; o els col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi signat algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Portar a cap estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que té a la seva disposició al lloc web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí digital d’informació sobre novetats, ofertes i promocions de la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 de l’RGPD d’aquesta manera:

  • Amb el consentiment de l’USUARI: enviar comunicacions comercials i el butlletí d’informació.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: portar a cap estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Quant de temps desem les dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o si existeixen prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. Quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització o la destrucció total de les dades.


Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través d'INVERSIONS CIMA DE VILA, S.L. Calle Norte (Galerías Adan), 4 - 32500 O CARBALLIÑO (Ourense). E-mail: protecciondatos@iberikhoteles.com

A qui facilitem les dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, excepte a empreses participades de la cadena hotelera “IBERIK HOTELES”, totes elles dedicades al sector hoteler, amb les següents finalitats i bases legals:
 

  • Gestió administrativa interna per un interès legítim del responsable (art. 6.1.f RGPD).
  • Tramesa de comunicacions de productes i serveis per consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD).
     

Addicionalment, i si fos necessari per al desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent en matèria de privadesa.

Quins drets tens?

L'usuari té dret a

  • Retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les i fer-ne la portabilitat, així com limitar-ne el tractament o oposar-s’hi.

  • Presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

     

Dades de contacte per exercir els teus drets:
 
INVERSIONES CIMA DE VILA, SL. Calle Norte, 4 (Galerías Adan) 32500 O Carballiño (Ourense). Adreça electrònica: protecciondatos@iberikhoteles.com

 

 

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de baixada, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador, i la inclusió de les dades en la resta de camps és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es responsabilitza de comunicar qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través de lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació els serveis proporcionats s’ajustin completament a les seves necessitats.

 

 

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i essent adequats, pertinents i limitats al necessari respecte a les finalitats per a les quals es tracten.
 
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’RGPD i l’LOPDGDD a fi de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS, i els ha comunicat la informació adequada perquè els puguin exercir.
 
Per obtenir més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a INVERSIONES CIMA DE VILA, SL. Calle Norte, 4 (Galerías Adan) 32500 O Carballiño (Ourense). Adreça electrònica: protecciondatos@iberikhoteles.com.