AVÍS LEGAL

Informació legal d'Iberik Hotels.

Avís legal

 

INVERSIONES CIMA DE VILA, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén acomplir les obligacions indicades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.


Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que s’indiquen aquí, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
INVERSIONES CIMA DE VILA, SL, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació d’avisar prèviament ni assabentar els usuaris sobre aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació al lloc web d’INVERSIONES CIMA DE VILA, SL.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: iberikhoteles.com
Nom comercial: IBERIK HOTELES
Denominació social: INVERSIONES CIMA DE VILA, SL
NIF: B32467094
Domicili social: Calle Norte, 4 (Galerías Adan) 32500 O Carballiño (OURENSE)
Telèfon: 988 782 742
Adreça electrònica: protecciondatos@iberikhoteles.com
Inscrita al Registre mercantil d’Ourense, al tom 870 de l’Arxiu, secció general, al foli 87, full OR-15103, inscripció 1a

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclosos, entre d’altres, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris perquè funcioni, els dissenys, logotips, textos i gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat perquè fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, i ells mateixos són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui tenir lloc respecte a aquests elements. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal d’iberikhoteles.com.


El RESPONSABLE reconeix a favor dels titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que la seva menció o aparició al lloc web impliqui l’existència de drets o responsabilitats sobre els drets, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través de l’adreça electrònica protecciondatos@iberikhoteles.com.

 

 

3. EXENPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer extern.
 
Ús de cookies


Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix al lloc) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc. Les cookies s’utilitzen, en tot cas, amb caràcter temporal i amb l’única finalitat que la navegació sigui més eficaç, i desapareixen en tancar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per elles mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir-ne. Mitjançant l’ús de cookies, també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador que utilitza l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Per exemple, permeten l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden fer servir per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.  L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i per impedir que s’instal·lin a l’equip. Si us plau, consulta les instruccions del navegador per ampliar aquesta informació.
 
Política d’enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web externs. Ja que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir a la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic. I procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, entre d’altres, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web del RESPONSABLE. Tanmateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de l’LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir a la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, cal notificar-ho de manera immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.
 
Adreces IP


Els servidors de lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador en connectar-se a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar posteriorment les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics per poder conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales del domicilio del USUARIO o, el lugar del cumplimiento de la obligación.